Å møte fremtiden i dag

Disrupsjon, digitalisering, kundeadferd - alt vil endre seg og det vil bli krevende for bedrifter å tilpasse seg spår ekspertene. Men det er ingen spådom å si at bilbransjen vil endre seg og det er utfordringer på veien, det er et faktum. Det handler om å møte fremtiden i dag.

Det er mye vi vet om fremtiden, ganske enkelt fordi vi vet mye om hvordan bilparken vil se ut. Tross alt er gjennomsnittsalderen på en bil i Norge over 10 år. Noe kan vi slå fast:

  • Salget av nullutslippsbiler vil øke dramatisk
  • Andelen elektriske biler i bilparken vil øke dramatisk
  • Det vil fremdeles være flere millioner fossile biler i bilparken i lang tid fremover
  • Servicebehovet vil gå ned
    • Vedlikeholdsbehovet for nye biler er mindre
    • Elektriske biler har mindre behov
  • Digitaliseringen vil fortsette og kreve en annen tilnærming til både kunder og samarbeidspartnere.

NBFs lederkonferanse "Game of Cars" vil ta for seg nødvendige endringsprosesser – både i et kort og lengre perspektiv. Meld deg på her.

Noen hevder at alt blir vanskeligere. Slik er det alltid når folk spår om hvordan det er å drive forretning i fremtida. Skiftene vi nå står foran ser dramatiske ut. Gjennom hele bilbransjens historie er bilene vi reparerer enten diesel eller bensin, og på mange måter var ikke forskjellene mellom merkene større enn at en fagarbeider kunne håndtere det. Fremover blir bilparken mye mindre homogen. Det betyr at verkstedene må forberede seg på en mer diversifisert portefølje av biler. Kanskje blir det nødvendig med mer spesialisering? Kan et verksted være god på "alt"? Kan en mekaniker være god på "alt"? Hvor stort volum må man ha – er det mulig å fortsatt være liten? Det er allerede et spill om å få tak i forhandlerne og verkstedene i årene som kommer.

Den økte teknologiforskjellen kan også gjøre det vanskeligere å effektivisere og øke produktiviteten. Samtidig er det liten tvil om at produktiviteten bør økes. Elektriske motorer krever mindre service enn fossile motorer. For å opprettholde svarte tall på bunnlinja må verkstedene enten effektivisere og få ned utgiftene eller, hente marginer på andre forretningsområder. Bransjen har allerede snakket om å ta tilbake bilglass, dekk, eksos osv i mange år, og mange gjør også tiltak for å ta sin del av slike markeder. Kanskje kan det også skapes helt nye forretningsområder? Det er et spill for å få tak i større deler av eksisterende inntekter, og et spill for å utvikle nye.

Poenget er at vi er midt oppe i en endringsprosess i bransjen. Vi ser økende grad av konsolidering – mange arbeider aktivt for å bli større. Vi ser at forhandlere og verksted lanserer nye produkter for å øke inntekter.

På NBFs lederkonferanse "Game of cars" vil vi drøfte hva som vil kreves for å møte fremtiden. Hva bør man gjøre i dag – hvilke forberedelser bør verksteder og forhandlere iverksette?

Du kan melde deg på konferansen her (få plasser – meld deg på i dag).

Det er ikke sikkert alt blir så vanskelig, men mye blir annerledes. Det er lurt å være forberedt.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo