AC-sesongen er her – Pass på – En mulighet, men også en risiko

Sommerlige temperaturer står for døren og med det "våkner" også markedet for service på airconditionanlegg (AC). For bilverkstedet er dette en fin service til kunde og et hyggelig bidrag til virksomheten. Det mange kunder ikke vet er at dette normalt ikke er en del av bilens ordinære serviceprogram.

Bildet viser solbriller og en bilnøkkel som ligger på et bord i sola. Sola reflekteres i brilleglassene.

Bransjen er på leting etter nye produkter å selge og AC-service er absolutt et slikt produkt.
Det man skal være oppmerksom på er at dette også tiltrekker seg aktører som ikke er seriøse og som benytter/leverer kjølemedium-/gass som ikke er godkjent eller som rett og slett er farlig.

Litt om historien; fra 1995 var det kjølegassen R134a som skulle benyttes i AC anlegg.
Fra januar 2017 skal alle person/varebiler med totalvekt inntil 3.500 kg ha anlegg som benytter gassen HFO1234yf.
Dette er i samsvar med F-gassforordningen 842/2006 EU som trådte i kraft 6. mai 2010 i Norge.

I og med at kjølegassen etter hvert har blitt relativt kostbar, ikke minst grunnet økte avgifter, er det aktører på markedet som leverer "falske" eller forurensede produkter, som kan føre til kompressorhavari og med risiko for brann.

Det finnes en gass med betegnelsen R152a som er meget brannfarlig og som absolutt ikke skal blandes med R134a. Dersom en slik blanding kjøres gjennom en AC fyllestasjon, så vil dette kunne spre seg som er "virus" og forurense neste bil.
For å unngå dette anbefales det å bruke et verktøy som identifiserer kjølegassen på kjøretøyet før man kjører denne inn i fyllestasjonen.

Som forhandler og verksted er det derfor viktig at du gir kunden gode råd slik at man unngår å forurense sitt anlegg ved å benytte ikke kjente løsninger.
Vi har erfart at det kommer ulike "pop-up" tilbydere som ønsker å melke dette markedet hvor motivet er kortsiktig profitt. Kunden blir tilbudt etterfylling av anlegget for optimal virkning, men har ingen ide om hva som kjøres inn i systemet.

Som en seriøs aktør bør du gi kunden råd og veiledning på dette området!

Så kan man gjerne si – "Er det for billig til å være sant – så er det gjerne det".

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring