Autosys kjøretøy bransjeløsning er satt i drift

2500 kjøretøyforhandlere, totalt 6000 brukere har nå fått tilgang til et nytt og forbedret system for å utføre eierskifte og omregistrering.

Autosysprosjektet i Statens vegvesen har arbeidet med denne leveransen siden begynnelsen av 2017. Autosys kjøretøy bransjeløsning erstatter «bruktbil-delen» av Autoreg og brukes av kjøretøyforhandlere.

Forhandlere trenger ikke lenger sende inn Vognkort Del 2  

Fra nå av er det kun digital godkjenning av salgsmeldinger i bransjeløsningen. Etter at salget er gjennomført i bransjeløsningen eller i selvbetjeningskanalen, er Vognkort Del 2 ikke lenger nødvendig og kan makuleres. Dette blir enklere både for forhandlere, kundene og for Statens vegvesen. Ved å fulldigitalisere eierskifter hos forhandlere får vi større grad av sikkerhet, mindre risiko for svindel og forhindrer at dokumenter kommer på avveie.

- Vi har hatt med oss representanter fra bilbransjen hele veien i utviklingen av nytt system, og dette gir en trygghet for oss når vi nå setter løsningen i produksjon, sier prosjektleder i Autosys, Erik Johannessen.

Viktig milepæl

Autosysprosjektet skal gjennom sine leveranser erstatte dagens motorvognregister Autosys motorvogn, i år 2020. Lansering av Autosys kjøretøy bransjeløsning er således en viktig milepæl på vei for å nå dette målet.

Brukerveiledninger

Alle brukere av bransjeløsningen har fått tilgang til brukerveiledning for den nye løsningen. Erfaringer så langt tilsier at mange brukere tar kontakt med brukerstøtte før de har sjekket i brukerveiledning. Statens vegvesen oppfordrer brukere av bransjeløsningen til å ta en ekstra sjekk i veiledningen før de ringer til Trafikant og kjøretøy-tjenester.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring