Enighet om statsbudsjettet: Uforståelig at hybrider ikke får noe fradrag

Regjeringen og KRF/V er enige om en budsjettavtale. Nok en gang har bilavgiftene spilt en sentral rolle i forhandlingene.

Fra et bilfaglig ståsted er det uforståelig at regjeringens forslag om å fjerne hele vektfradraget for hybrider får flertall.

- Det er en utrolig merkelig politikk å fjerne vektfradraget til hybridbiler. Samtidig beholdes regjeringens forslag om 23 prosent fradrag for ladbare hybrider. Dette er ikke teknologinøytralt. Og tanken bak en slik innretning er ikke mulig å forstå, sier Stig Morten Nilsen adm. dir. i Norges Bilbransjeforbund.

– For forutsigbarhetens skyld er det bra at den såkalt Tesla-avgiften fjernes, selv om regjeringens forslag praktisk sett var uproblematisk. Prinsipielt er det viktig at politikerne står for sine ord, legger Nilsen til.

CO2 skalaen skrus nok en gang til noen knepp. Innslagspunktet (øvre grense for fradrag og innslagspunkt for positive satser) reduseres med 5 gram. Satsene for CO2-utslipp i intervallet 96-125 gram økes med 30 kroner per gram.

- NBF har advart politikerne mot å skru på CO2 skalaen i år igjen, selv om justeringene er relativt små, frykter NBF at man går for fort frem. Endringene har de siste årene vært store, og det hadde vært på sin plass med en pause, spesielt med tanke på at hele CO2-skalaen må gjennomgås i 2018 i forbindelse med innføring ny kjøresyklus, sier Nilsen.

I tillegg vil flertallet på Stortinget redusere vekt-komponenten. Innslagspunktet for laveste sats økes med 150 kilo og alle satser reduseres med 7 prosent.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring