Er forutsigbare bilavgifter mulig?

En betydelig utfordring for bilbransjen er uforutsigbarhet i bilavgiftspolitikken. I bransjen opplever vi at faglige vurderinger ikke ligger til grunn når politikerne bestemmer hvordan bilavgiftene skal se ut. De kommende årene må politikerne gjøre strenge prioriteringer. Er forutsigbare bilavgifter da mulig?

Regjeringen og Stortinget vil være nødt til å gjøre større omlegginger i bilavgiftspolitikken kommende år. Hovedårsakene til dette er:

 • Innføringen av ny typegodkjenning WLTP
  • Ettersom dagens engangsavgift består av en CO2 komponent vil de økte målte utslippene medført av WLTP kreve en full omlegging av engangsavgiften.
 • Nullutslippsbilers fritak for engangsavgift og mva frem til 2020
  • Årets forslag fra regjeringen viser at dette fritaket ikke er skrevet i sten, og vi må være forberedt på omkamper på dette punktet.
  • Uansett vil nullutslippsbiler få engangsavgift/mva i en eller annen form i 2020
 • Statens tapte inntekter
  • Uten endringer vil staten ha 23 milliarder i inntekter fra bilavgiftene i 2025 ifølge Finansdepartementet. I samme periode er det forventet at staten vil ha stadig større behov for inntekter (mindre inntekter fra olje/gass og eldrebølge er de største driverne).

I dag opplever vi at det gjøres underlige valg, som etter vår mening ikke kan begrunnes faglig. Vektfradragene til ladbare og vanlige hybrider er kanskje der mangelen på faglighet har vært mest tydelig de siste årene.

Behovet for at bransjen får gjennomslag i politikkarbeidet vil være større i årene som kommer. Men det er ikke til å legge skjul på at vi sliter med å bli hørt, særlig av regjeringens støttepartier, som i de siste budsjettbehandlingene har presset igjennom uheldig omlegginger i statsbudsjettet.

Alt godt lobbyarbeid gjøres i tidlig fase. Det er viktig å påvirke prosessene tidlig, og ikke når de fleste forutsetninger allerede er lagt. Det beste er å være med å initiere prosessene og dermed klare å legge rammene for utfallet. Generelt er det mye som kan påvirkes og få som påvirker tidlig i politiske prosesser, det motsatte er tilfellet sent i prosessene.

NBF vil forsterke det politiske arbeidet i årene som kommer. Høyest på prioriteringslista står krav om forutsigbarhet.

For å informere medlemmer om bilavgifter og hva vi tror om fremtiden inviterer vi til en egen bilavgiftsdag 18. januar, kl. 10 -14. Se mer om programmet her.

Meld deg på her.  

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo