Få plasser igjen på Servicemarked17 – meld deg på i dag

Er fremtiden autonom? – SINTEF har tanker om dette som deles på Servicemarked17

Se programmet og meld deg på her.

Seniorforsker ved SINTEF Gunnar D. Jenssen har forsket på transportløsninger og autonome kjøretøy i flere tiår og er en kapasitet på området autonome biler. Han gir svar på spørsmålet: Hvor raskt vil vi se autonome biler på veiene, og hvilken "grad av selvkjøring" kan vi forvente?

Graden av autonomi vil opplagt påvirke servicemarkedet. Derfor vil det være nyttig å få et realistisk bilde av hvor vi står i forhold til autonomi. I mediene kan man nesten få inntrykk av at biler vil være helt autonome om bare noen få år. Det er selvsagt urealistisk, men det er relevant å få kvalifisert informasjon om hva som faktisk er realistisk.

Til tross for at Norge ikke er et bilproduserende land, så er dette et område som Gunnar D. Jenssen har betydelig kompetanse innenfor. Det er ulike utfordringer på dette området som må løses både nasjonalt og internasjonalt.  Du kan se frem mot et interessant foredrag om temaet.

Gunnar D. Jenssen har en doktorgrad innen veg og samferdsel.

Se programmet og meld deg på her.

Visste du at NBF også arrangerer kurs i forbrukerrett, med hovedvekt på bilsalg og kurs i personalledelse, dagen etter konferansen?

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo