Fornyet samarbeidsavtale mellom NBF og BUS AS

NBF og BUS har et langt og godt samarbeid bak seg, og har nå valgt å fornye avtalen. Årsakene til avtalefornyelsen kan du lese mer om her.

Når NBF og BUS på nytt har valgt å formalisere sitt samarbeid gjennom en ny samarbeidsavtale, så er fortsatt hovedmålet og intensjonen bak dette å utnytte de ressursene som NBF og BUS besitter. Avtalen vil sørge for at partene med deres kunder og medlemmer gjensidig oppnår fordeler de normalt ikke ville fått uten et formelt samarbeid.

Det at avtalen blant annet bidrar til å gi medlemsfordeler, som for eksempel medlemsrabatt på BUS sine produkter, er viktig for NBF.

”Årsaken til at man har valgt å fornye avtalen skyldes på ingen måte uenigheter eller andre motsetninger. Utvikling og endring har ganske enkelt ført til at grunnlaget for tidligere samarbeidsavtale er endret” sier Tor Simonsen i NBF.

Henrik Jaeck i BUS sier at Både NBF og BUS har intensjon om å spille hverandre gode og hente ut det potensialet som ligger her til våre felles kunder og medlemmers fordel.

Den fornyede avtalen tar hensyn til endringene som har skjedd, slik at nåværende avtalegrunnlag er i overensstemmelse med partenes nåværende situasjon. Med andre ord har partene gjennom en fornyet avtale sørget for at intensjonen kan videreføres og innfris minst like godt som før.

Som nevnt har partene allerede et langvarig samarbeid bak seg, som de har høstet fordeler av. Med fornyet avtale ser nå NBF og BUS for seg et langvarig samarbeid også frem i tid, som begge parter fortsatt kan høste fordeler av.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo                                 Informasjonskapsler