Husk å rapportere inn fritak for MVA

Bilforhandlere betaler ikke mva ved omsetning og leasing av elbiler – dette fritaket er du pliktig å rapportere inn på skatteetaten.no dersom fritaksbeløpet overstiger 500 000 euro (4 527 150 kroner) i 2017.

Bedrifter som får fritak av merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, er pliktige til å registrere seg på skatteetaten.no. Nå er det også implementert forhøyet avskrivningssats for elektriske varebiler. Fristen for å rapportere inn opplysninger for 2017 er 1. desember. Les informasjonsbrevet fra Skatteetaten her


Foto: pexels.com

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å opprette et nasjonalt register over all tildeling av offentlig støtte over 500 000 euro. I Norge har Skatteetaten fått ansvaret for å opprette et slikt register. Bilbedrifter som har fritak for mva i en eller annen form er pliktige til å rapportere dette.  

Her kan dere lese om ordningene og finne ut om dere er rapporteringspliktige: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/offentlig-stotte/

Opplysningene leveres elektronisk via Altinn: Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger (RF-1354)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Skatteetaten på  e-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no, eller ring Skatteopplysningen på telefon: 800 80 000, tastevalg 4-3-1

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring