Krav til lånebil ved reklamasjonsarbeid

I de tilfeller reklamasjonsarbeid på bil antas å ta mer enn en uke, har forbrukerkunder krav på lånebil. Men hvilke krav kan forbruker stille til lånebilen?

Loven sier ikke noe om dette, men i lovens forarbeider heter det at det må kunne kreves at lånebilen "fyller det samme eller tilnærmet samme formål som salgsgjenstanden". Det heter videre at kunden "kan ikke kreve at erstatningsgjenstanden på alle måter skal være identisk med" salgsgjenstanden. Disse uttalelsene fra forarbeidene vil være retningsgivende, men det vil likevel måtte gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Lånebilens størrelse vil ofte være viktig for kunden, og han vil derfor som regel kunne kreve at lånebilen er av samme størrelse som hans egen bil. Dersom kunden har firehjulstrekk på grunn av særlig behov for dette, vil kunden kunne kreve at lånebilen har firehjulstrekk. Kunden vil på den andre siden ikke kunne kreve at lånebilen er av samme merke som egen bil eller har samme farge. Som regel vil nok spørsmålet om krav til lånebil kunne løses ved god dialog.

Forbrukerkunden kan altså ikke avkreves betaling der han etter loven har krav på lånebilen, jf ovenfor. Kunden må imidlertid akseptere å dekke utgifter til drivstoff og bompenger, som han også ville hatt ved bruk av egen bil. Dersom imidlertid kundens bil er en el-bil mens lånebilen går på fossilt brennstoff, stiller saken seg annerledes.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Se aktuelle kurs her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo                                 Informasjonskapsler