Lavutslippssone for tunge kjøretøy avlyst inntil videre

Oslo kommune sendte i juli ut forslag om å innføre lavutslippssone for tunge biler i hele Oslo kommune. Et slikt forbud ville rammet lastebiler som ikke er Euro6 godkjent med 600 kroner pr dag.

Gjennom påtrykk fra Norges Lastebileier-Forbund, NHO Oslo og Akershus, NHO Logistikk og Transport og Norges Bilbransjeforbund er innføringen av denne avgiften utsatt, i første omgang for et år.

Vi påpekte i vår høringsuttalelse blant annet at innføring av en lavutslippssone for tunge kjøretøy denne vinteren er forhastet og at bransjen ikke gis et realistisk tidsvindu for å tilpasse seg den nye avgiften. Videre henviste vi til at Akershus fylkeskommune mener at miljødifferensierte satser i bomringen er et mer målrettet tiltak enn lavutslippssoner. Den første avgiftsomleggingen i bomringen fra 1. oktober 2017 viser at trafikken allerede er reduserte med 5% og NBF vil selvfølgelig følges denne utviklingen nøye i tiden fremover. 

NBF er glad for at Oslo kommune lytter til næringslivet og setter innføring av lavutslippssoner for tunge kjøretøy på vent. Samtidig er vi glad for at det ikke ser ut som om kommunen ønsker å innføre lavutslippssone for lette kjøretøy.

 

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring