NBF gir tilbud om lederutvikling for servicemarkedsledere

Rollen som ansvarlig for servicemarkedet er svært krevende. Personene som ivaretar denne rollen må ha bred kunnskap og kunne håndtere mange ulike former for utfordringer. Det å utvikle disse lederne og gi de den kunnskapen de trenger er høyt prioritert i NBF og derfor tilbys nå et eget lederutviklingsprogram for nettopp servicemarkedsledere.

Meld deg på i dag!

Det å tilegne seg dagens krav til kunnskap og samtidig tilegne seg kunnskap om morgendagens utfordringer er svært viktig. I motsatt fall er det vanskelig å treffe riktige beslutninger i hverdagen, og det er vanskelig å gjøre riktige strategivalg for fremtiden. Manglende kunnskap medfører derfor at man ikke evner å hente ut det potensielle økonomiske resultatet, hverken i dag eller i morgen.

NBFs lederutviklingsprogram er utviklet nettopp med tanke på å skulle tilføre servicemarkedsledere kompetanse som de trenger i dag, og samtidig gjøre de mer rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag og der det er 6-7 uker mellom hver kursmodul. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium.

Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen.

I perioden fra 25. oktober 2017 til 18. januar 2018 gjennomføres nytt lederutviklingsprogram der alle samlinger er i Næringslivets Hus i Oslo.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Fra tidligere deltakere har NBF fått meget gode tilbakemeldinger på dette lederutviklingsprogrammet og her er noen av tilbakemeldingene vi fikk sist gang.

Et av de bedre oppleggene jeg har vært med på. Engasjerte foredragsholdere. Etter å ha deltatt på dette kurset føler jeg meg mer rustet til å utføre jobben min bedre.
Morten Buan Kristiansen, Grua Auto AS

Dette var et kjempebra opplegg som var svært relevant i forhold til min hverdag.
Børje Gulbrandsen, Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS

Det å kunne møte kollegaer i samme bransje i fra andre merkeforhandlere og frie verksteder var nyttig og lærerikt. Alt i alt et flott opplegg.
Einar Djupvik, Jæger Automobil AS

Meld deg på i dag!

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo