Oslopakke 3

Rushtidsavgift, dieselavgift, el-bil avgift, nye bomsnitt og toveis innkreving.

I oktober 2017 kom de første endringene i bomringen i Oslo/Akershus, med høyere bompenger og høyere betaling i rushtiden (ca. 20% høyere sats fra kl. 0630-0900 og kl. 1500-1700). Samtidig ble satsene satt 5 kr høyere for diesel enn bensinbiler, og tilsvarende differensiert for tunge biler etter Euro6 biler og andre tunge kjøretøy med Euro5 og eldre. Dette er den første av 3 endringer i innkreving og takststruktur.

Neste fase er planlagt 1. mars 2019. Da innføres et bomsnitt på fylkesgrensen mot Akershus i Follo og Romerike slik det har vært på grensen til Bærum siden 2008. Samtidig etableres det et indre bomsnitt i Oslo (i hovedsak rett på utsiden av Ring 2 med en "arm" mot Sinsen/Grefsen og en mot Bryn) der satsen er 60% av satsen i dagens bomring. Det blir også en timesregel som gjør at passeringer innen en time etter bompassering ikke blir belastet. Samtidig etableres toveisinnkreving (med halv sats hver vei) slik at det blir mulig å unngå rushtidsavgift i noen av passeringene og at raske ærend kan utføres innen en time hvor det bare belastes "halv" sats på den første bompasseringen.

Bompengene på fylkesgrensen mot Akershus (Bærum, Follo og Romerike) omfattes ikke av timesregelen og innkrevingen blir på kjøring inn i Oslo kommune slik som i dag. I fase 2 blir det også innført avgift for nullutslippsbiler – 20 kr og rush og 10 kr i helger og utenom rushtiden (halv takst hver vei).

Siste fase er planlagt til 1. mars 2020. Da øker takstene for nullutslippsbiler fra 10/20 kr til 20/30 kr. Avgiften blir da 15 kr hver vei i rushtiden og 10 kr utenom rushtiden. Priser for alle andre kjøretøy holdes fast i perioden og prisene blir kun inflasjonsjustert med mindre hele Oslopakke 3 avtalen tas opp til ny forhandling. Det er i så fall en tung prosess som forutsetter enighet mellom Oslo kommune og Akershus fylke og godkjennelse i Stortinget.

På samme måte som i dag blir det et tak på antall passeringer en bil blir belastet for hver måned. I dag er taket 60 passeringer i Oslosnittet og dette økes til 120 passeringer pga av halverte satser/toveisinnkreving. Taket for antall belastninger på fylkesgrensesnittet beholdes på 60 passeringer.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring