Regjeringen med ny giv i kampen mot useriøse aktører

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å opprette et bransjeprogram innen bil. Målsetningen med programmet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette vil tilføre en helt ny giv i arbeidet mot useriøse og ulovlige aktører i bilbransjen. NBF har sammen med Fellesforbundet arbeidet for å få dette på plass.

- Etableringen av programmet er en stor seier og svært gledelig. Bransjeprogram innen bil er bare det tredje som etableres. De andre er renhold, uteliv og transport. Initiativet er viktig. En fordi det medfølger midler og to fordi det samler viktige aktører til felles innsats, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF.

NBF har sammen med Fellesforbundet arbeidet for å få dette på plass. Etableringen av programmet ble gjort av statssekretær Morten Bakke etter et møte mellom arbeids- og sosialdepartementet og NBF, Fellesforbundet, LO, Arbeidstilsynet, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet, Virke samt Handel og Kontor.

Du kan lese mer om hva bransjeprogram er her.

Fra venstre Stig Lundsbakken i Fellesforbundet, Morten Bakke, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet og NBFs kommunikasjonssjef Egil Steinsland. Foto: Motorbransjen.

- Med bransjeprogrammet har vi fått regjeringens hjelp til å få "alle mann på dekk" i arbeidet mot snusk og svindel. Vi har stort tro på at tiltakene man blir enige om å gjennomføre i programmet vil bidra til å renske opp. Å redusere antall verksteder som kutter svinger, bryter lover og driver svart vil betyd mye for den lovlydige og seriøse bransjen, sier Steinsland.

Bransjeprogrammet har oppstart etter sommeren. Et første steg i arbeidet er trolig å utrede omfang og utfordringer i bilbransjen.

Her kan du lese Motorbransjens artikkel om saken (innlogging).

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring