Rettingsforsøk eller feilsøking – har det noen betydning?

Etter Forbrukerkjøpsloven har selger som hovedregel to forsøk på å rette samme mangel, og unntaksvis flere rettingsforsøk dersom det foreligger "særlige grunner", jf. § 30. Ofte gis selger flere rettingsforsøk etter unntaksregelen ved reklamasjon på bil, men det omtales ikke nærmere.

Her skal vi se på hva som anses som et rettingsforsøk og hva som går inn under beskrivelsen "feilsøking/diagnose".

Vi ser at mange kunder teller antall verkstedbesøk som rettingsforsøk i lovens forstand. Det er ikke riktig. Bilen kan være inne på verksted for feilsøking og diagnosetesting uten at feil avdekkes. Dette går ikke under lovens regel om rettingsforsøk. Avdekkes en feil på verkstedbesøket, men deler må bestilles, og bilen repareres en annen dag, er det fremdeles ikke noe rettingsforsøk ved første verkstedbesøk. Når bilen kommer inn på verksted og får skiftet deler – da har verkstedet foretatt et rettingsforsøk i lovens forstand.

Det er viktig å kommunisere til kunden hva som er gjort når bilen er inne; er det kun feilsøkt og stilt diagnose og hva man har funnet evt. ikke funnet? Og når har man gått til det skritt å forsøke å reparere feil? Dette bør kommuniseres til kunden på faktura ved avhenting av bilen, men også fremgå skriftlig i verkstedhistorikken. Det er heller ikke alltid et klart skille mellom feilsøking og reparasjon, da man ved guidet feilsøking ofte vil gjøre mindre korrigeringer eller modifikasjoner i henhold til fabrikkens retningslinjer. Dette gjøres som ledd i feilsøkingen uten at man nødvendigvis vet konkret hvor feilen ligger. Man jobber ut ifra feilkoder som kan indikere forskjellige feil. Hvorvidt noe er å anse som et reparasjonsforsøk eller ikke, vil måtte vurderes konkret i hver enkelt sak. Hvis det er snakk om inngrep eller rettinger, så er vi nok over på reparasjonsforsøk selv om man ikke er helt sikker på at det vil avhjelpe mangelen.

Vær tydelig både overfor kunden når dere snakker med vedkommende og når dere skriver tekst i bilens verkstedhistorikk som viser når dere har henholdsvis feilsøkt og når dere har foretatt en reparasjon/rettingsforsøk. Husk at det er realiteten i hva som gjøres på verkstedet som er avgjørende for om det er feilsøking eller et rettingsforsøk. Det hjelper ikke å betegne et klart rettingsforsøk som "feilsøking" for å kunne skaffe seg flere rettingsforsøk i fremtiden.

Vær tydelig og konkret ved kommunikasjonen til kunden, så kan misforståelser og konflikter forhindres.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. Se aktuelle kurs her!

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring