Riktig kundehåndtering kan spare deg for store summer

Forbrukervernet i norsk lovgivning er sterkt. Det kan være utfordrende for både forhandlere og verksteder. Samtidig har ikke kunde alltid rett, med kunnskap om de viktigste relevante lover og regler kan du spare mye penger.

NBFs advokater er eksperter på biljuss. Vi har denne kompetansen fordi vi vet at mange medlemmer har utfordringer når det gjelder kundehåndtering. Derfor kan medlemmer benytte seg av gratis rådgivning i vanskelige saker. Med basiskunnskap innenfor jussen vil du unngå å trå feil, og avverge mange av disse vanskelige sakene, og spare penger og tid. En av årsakene til dette er at hvis du først trår feil i en slik i for eksempel en klagesak så kan det være vanskelig å oppnå et godt resultat for begge parter.

Vi vet av erfaring at et kurs i forbrukerrett hjelper mange. 12. juni arrangerer vi et åpent kurs i forbrukerrett, med hovedvekt på bilsalg, for NBF medlemmer. Les mer om kurset og meld deg på!

Meld deg på, og stå bedre rustet i vanskelige saker og samtidig lær hvordan du kan unngå problematiske kundeklager. Litt mer kunnskap om lover og regler vil kunne spare deg for store summer.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo