Samtykke ved tilleggsarbeid

Det hender det viser seg et behov for tilleggsarbeid under utførelsen av et bestilt verkstedoppdrag. Dette skal kunden varsles om, og kundens samtykke til utførelse bør foreligge før arbeidet igangsettes. Dette er avgjørende for å kunne ta betalt for tilleggsarbeidet.

Med et slikt samtykke bekrefter kunden at det faktisk dreier seg om tilleggsarbeid, og at arbeidet ikke er en del av det opprinnelige oppdraget. Kunden kan ikke da påstå at tilleggsarbeidet inngår i den opprinnelige prisen. Et samtykke tjener altså til at kunden ikke kan motsette seg fakturering for tilleggsarbeidet.

Det er dere som verksted som må godtgjøre at arbeidet ikke er omfattet av det opprinnelige verkstedsoppdraget, dersom dere skal kreve pristillegg for tilleggsarbeid. 

Den beste måten å bevise dette på, er å innhente skriftlig samtykke til tilleggsarbeidet fra kunden. Et muntlig samtykke vil også forplikte kunden. Av hensyn til bevisverdien må dere imidlertid sørge for skriftlighet. Som den profesjonelle part går det ut over dere dersom det er tvil om det forelå samtykke til tilleggsarbeidet. Det er altså lurt å ha gode rutiner omkring dette.   

Dere har en lovfestet varslingsplikt ved tilleggsarbeid. Dere skal kontakte forbrukerkunden dersom det er behov for arbeid utenfor oppdraget. Dette er den klare hovedregel. Kunden skal varsles, og slikt varsel skal gis før arbeidet igangsettes.

Dersom kunden ikke er å få tak i, kan dere likevel utføre tilleggsarbeid mot betaling dersom det må antas at kunden vil ha arbeidet utført, og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for det opprinnelige oppdraget (ikke over 15% økning). Det vil si at dere kan utføre uten kundens samtykke dersom pristillegget ikke overstiger 15 % av opprinnelig pris, og man kan anta at kunden ønsker tilleggsarbeidet utført. Husk at dere må kunne dokumentere at dere har forsøkt å kontakte kunden i forkant for arbeidet. 

Tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade eller tap for kunden, skal dere utføre. Merk at dersom slikt pliktig tilleggsarbeid ikke utføres vil det foreligge mangel ved verkstedsoppdraget.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring