Servicemarkedet vil endre seg

"Bilbransjen2025" var et gjennomgående tema da NBF arrangerte sin årskonferanse tidligere i år. Der ble det blant annet presentert et framtidsscenario av hvordan servicemarkedet vil se ut i 2025, og dersom de spådommene slår til må bransjen være forberedt på å møte store endringer.

Mange ting kan føre til store endringer på kort tid. La oss illustrere dette ved hjelp av elbilen. I 2025, altså knappe 8 år frem i tid, vil trolig politiske vedtak sørge for at det kun er tillatt å selge elektriske biler. Ser vi så knappe 8 år tilbake i tid vil vi se at elbiler var nærmest fraværende på salgsstatistikken og i 2009 var det under 3.000 slike biler i Norge.

Meld deg på lederutviklingsprogrammet her.

Dette eksemplifiserer hvor dramatisk den teknologien som servicemarkedet skal ivareta, kan endre seg på relativt kort tid.

La oss bare slå det fast, servicemarkedet vil endre seg, og endringene vil skje relativt raskt. Dagens servicemarkedsledere må derfor tilegne seg kunnskap som gjør dem rustet til å tilpasse seg endringer på kort og lang sikt.

NBF tilbyr i dag denne kunnskapen gjennom sitt lederutviklingsprogram for servicemarkedsledere.

Programmet består av tre moduler der hver modul har en varighet på 1,5 dag og der det er 6-7 uker mellom hver kursmodul. Mellom kursmodulene får deltakerne egen tilgang til vår kompetanseportal hvor de både kan trene og videreføre sin lederutvikling i form av selvstudium.

Lederutviklingsprogrammet avsluttes med en skriftlig eksamen.

I perioden fra 25. oktober 2017 til 18. januar 2018 gjennomføres nytt lederutviklingsprogram der alle samlinger er i Næringslivets Hus i Oslo.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Fra tidligere deltakere har NBF fått meget gode tilbakemeldinger på dette lederutviklingsprogrammet og her er noen av tilbakemeldingene vi fikk sist gang.

Et av de bedre oppleggene jeg har vært med på. Engasjerte foredragsholdere. Etter å ha deltatt på dette kurset føler jeg meg mer rustet til å utføre jobben min bedre.
Morten Buan Kristiansen, Grua Auto AS

Dette var et kjempebra opplegg som var svært relevant i forhold til min hverdag.
Børje Gulbrandsen, Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS

Det å kunne møte kollegaer i samme bransje i fra andre merkeforhandlere og frie verksteder var nyttig og lærerikt. Alt i alt et flott opplegg.
Einar Djupvik, Jæger Automobil AS

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo