Utviklingen av uforsikrede kjøretøy

Nylig arrangerte NBF og Trafikkforsikringsforeningen et oppfølgingsmøte for å evaluere ordningen med dagsgebyr for uforsikrede kjøretøy, hvor representanter for finansieringsselskapene, forsikringsselskapene, Statens vegvesen og bilforhandlerne deltok.

Gebyrordningen ble innført 1. mars. Hovedinntrykket er at ordningen fungerer bra, og at aktørene i bransjen har lagt gode rutiner for å sikre at det ikke påløper utilsiktede dagsgebyrer. Antallet uforsikrede kjøretøy har gått betydelig ned, og Trafikkforsikringsforeningen jobber målrettet med tiltak i tiden fremover overfor eierne av de kjøretøyene som fortsatt er uforsikret.

Fra bilbransjens side har vi også hatt glede av Statens vegvesens utvikling av Autosys kjøretøy bransjeløsning, som etter at denne ble lansert 28. mai har forenklet omregistreringsprosessen ute hos bilforhandlerne.

Det ligger fortsatt noen utfordringer knyttet til endringer i løpende leasingavtaler, hvor informasjonsflyten mellom leasingselskap og forsikringsselskap er mangelfull. Trafikkforsikringsforeningen og Finansieringsselskapenes Forening vil se på hvilke tiltak som kan gjøres for at også disse fanges bedre opp, og redusere risikoen for uforsikrede kjøretøy med påfølgende dagsgebyrer.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring