Valgkomiteens innstilling til nytt NBF styre

Valgkomiteen har kommet med sin innstilling til nytt NBF styre. Valget vil foregå på NBFs Generalforsamling 19.april.

Følgende er foreslått som nye tillitsvalgte i Norges Bilbransjeforbund

Forbundsstyret

Styreleder Birger Skjellvik, Nesøya          Gjenvelges for to år

Nestleder Torgeir Halvorsen, Oslo            Ikke på valg

Medlemmer:

Geir Holum, Trondheim                              Gjenvelges for to år

Frank Martinsen, Sørum                             Gjenvelges for to år

Frode Neteland, Bergen                             Gjenvelges for to år

Svein Arild Johnsgård, Hamar                    Gjenvelges for to år

Kristian Borge Sedahl, Oslo                        Ikke på valg

Marius Hayler, Oslo                                     Ikke på valg

Sten Magne Andreassen, Tromsø               Ikke på valg

Waldemar A. Christensen, Bekkestua         Ikke på valg

Vararepresentanter:

Per Helge Gumpen, Kristiansand                 Gjenvelges for to år

Frode Hebnes, Kolbotn                                 Gjenvelges for to år

Magnus Brask Rustad, Oslo                         Ny for ett år                                      

Tove Kristiansen, Grua                                 Ikke på valg


Statsautorisert revisor

PricewaterhouseCoopers                             Velges for ett år

 

Forbundsstyrets forslag til valgkomité

Leder: Tormod Harila, Tromsø                     Gjenvelges for to år

Vara: Ingolv Bengtsen, Verdal                      Ikke på valg


Medlemmer:

Cato Leine, Oslo                                           Ikke på valg

Vara: Thomas Engebretsen, Asker              Gjenvelges for to år

Jarle Viuls, Fornebu                                      Velges for to år

Vara: Jens Fjeldstrøm, Fjellhamar:               Velges for ett år

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo