Viktig informasjon fra Skatteetaten!

Bedrifter som får fritak av merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, er pliktige til å registrere seg på skatteetaten.no.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å opprette et nasjonalt register over all tildeling av offentlig støtte over 500 000 euro. I Norge har Skatteetaten fått ansvaret for å opprette et slikt register. Bilbedrifter som har fritak for mva i en eller annen form er pliktige til å rapportere dette.  

I dag har ikke Skatteetaten oversikt over hvem som får fritak for mva ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler. Derfor er det viktig at forhandlere går inn og registrere denne støtten på Skatteetatens sider, dette kan du gjøre her.

Foretak eller konsern vil være rapporteringspliktig dersom totalsummen av mottatt støtte er over 500 000 EURO, eller 4 823 750 NOK for inntektsåret 2016, Dersom støtten ikke blir innrapportert kan man risikere at den blir krevet tilbaketrukket av ESA. Ergo, rapporter inn støtten - det kan bli svært dyrt dersom det ikke gjøres. 

Er du i tvil om ditt foretak er rapporteringspliktig, er det aldri feil å rapportere. Ta gjerne kontakt med på grunnlagsdata@skatteetaten.no, dersom du har spørsmål.

Les hele notatet fra Skatteetaten her. 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo