Nyhetsarkiv

 • Regler, vilkår og ansvar ved verkstedarbeid på kundebiler.

  Bilverkstedenes arbeid på kundebiler (forbrukerkunder) reguleres i Lov om håndtverkertjenester. Loven omhandler blant annet krav til fagmessighet, plikt til å veilede kunden, forsinkelser av tjenesten, når det foreligger mangler ved arbeidet og regler for reklamasjon mm.

 • Miljøplakaten på 1-2-3

  I august 2017 inngikk NBF et samarbeid med OFV AS (Opplysningsrådet for Veitrafikken), som medfører at medlemmene tilbys bedre betingelser og gode rabattordninger på de ulike produktene fra OFV. Tilgang til OFV sine produkter gir viktig informasjon om bilmarkedet og kjøretøyet, samt automatisk generering av Miljøplakaten.

 • Bedre energi- og miljømerking av biler

  En ny merkeplakat vil gjøre det lettere å velge ny bil ut fra energi- og miljøegenskaper. Bak den nye ordningen står hele bilbransjen.

 • NBF analyserer fremtidens servicemarked

  Analyse av fremtidens servicemarked. Alt blir vanskeligere. Slik er det alltid når folk spår om hvordan det er å drive forretning i fremtida.

 • Akan-prisen 2017

  Bedrifter over hele landet arbeider systematisk og godt med å forebygge rus- og avhengighetsproblemer.

 • Racing på Servicemarked17

  Å bygge en racerbil fra bunn av på ett år er ingen enkel oppgave. Det er nettopp dette "Formula Student Racing Team" på NTNU i Trondheim gjør gjennom ett skoleår.

 • Fornyet samarbeidsavtale mellom NBF og BUS AS

  NBF og BUS har et langt og godt samarbeid bak seg, og har nå valgt å fornye avtalen. Årsakene til avtalefornyelsen kan du lese mer om her.

 • Få plasser igjen på Servicemarked17 – meld deg på i dag

  Er fremtiden autonom? – SINTEF har tanker om dette som deles på Servicemarked17

 • Servicemarkedet vil endre seg

  "Bilbransjen2025" var et gjennomgående tema da NBF arrangerte sin årskonferanse tidligere i år. Der ble det blant annet presentert et framtidsscenario av hvordan servicemarkedet vil se ut i 2025, og dersom de spådommene slår til må bransjen være forberedt på å møte store endringer.

 • NBF gir tilbud om lederutvikling for servicemarkedsledere

  Rollen som ansvarlig for servicemarkedet er svært krevende. Personene som ivaretar denne rollen må ha bred kunnskap og kunne håndtere mange ulike former for utfordringer. Det å utvikle disse lederne og gi de den kunnskapen de trenger er høyt prioritert i NBF og derfor tilbys nå et eget lederutviklingsprogram for nettopp servicemarkedsledere.

1-10 av 204 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo