Nyhetsarkiv

 • Tariffoppgjøret 2017 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. De lokale forhandlingene innenfor alle NBFs tariffområder blir neste steg i forhandlingene.

 • Forbehold om betaling – dette og mye mer på NBFs kurs i Forbrukerrett.

  Bilbransjen er flink til å innrømme ansvar for feil og mangler når alt peker mot et forhandleransvar. Har du så opplevd at feilen er en annen enn antatt og noe dere ikke svarer for?

 • Radiostøy ved montering av uoriginale DAB+-løsninger

  Det monteres i disse dager et stort antall uoriginale løsninger for mottak av DAB+signaler i biler med original FM-radio. Ved montering av løsninger for DAB+ og generelt trådløs kommunikasjon er det en fare for støy som kan påvirke radiomottaket.

 • Lønnsstatistikk for Norge – og distriktsvise tall

  Lønnsstatistikk utarbeides årlig av NHO for NBFs medlemsbedrifter. Denne viser gjennomsnittslønn for fagarbeidere dvs. en total timefortjeneste (inklusive bonus, smuss- og skifttillegg). Statistikken omhandler fagarbeidergruppene bilmekanikere, bilskadereparatører, overflatebehandlere, lagermedarbeidere og bilklargjørere.

 • Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

  NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

 • Utvidet kapasitet på nyttekjøretøykonferansen

  Etter utvidelsen er det noen få ledige plasser på nyttekjøretøykonferansen. Dette er tungbilbransjens egen konferanse. På programmet står både norske og internasjonale fageksperter.

 • Revidert nasjonalbudsjett

  Det kom ingen endringer av praktiske konsekvenser for bilbransjen i revidert nasjonalbudsjett for 2017. Regjeringen varsler at eventuelle endringer for ladbare hybrider kommer først i Statsbudsjettet for 2018.

 • Riktig kundehåndtering kan spare deg for store summer

  Forbrukervernet i norsk lovgivning er sterkt. Det kan være utfordrende for både forhandlere og verksteder. Samtidig har ikke kunde alltid rett, med kunnskap om de viktigste relevante lover og regler kan du spare mye penger.

 • Har bedriften en god avtale med en godkjent Bedriftshelsetjeneste?

  Bilbransjen er pålagt å ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste. BHT skal være spesialister på sitt fagområdet men daglig leder i f. eks et bilverksted kjenner bransjens utfordringer best, derfor er det viktig å velge en BHT en kan samarbeide godt med, så begge parter blir fornøyde.

 • Bedre energi- og miljømerking av biler

  En ny merkeplakat vil gjøre det lettere å velge ny bil ut fra energi- og miljøegenskaper. Bak den nye ordningen står hele bilbransjen.

1-10 av 170 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo