Nyhetsarkiv

 • MYSBY6 tilbake på sporet

  I september 2016 valgte den svenske bilbransjeorganisasjonen (MRF) å trekke seg fra den nordiske skadetidsstudien, MYSBY6. Forutsetningene for det nordiske samarbeidsprosjektet ble dermed drastisk endret og etter kort tid valgte også NBF og Finsk bilbransje (AKL) å trekke seg fra samarbeidet.

 • Unngå "utbedringsfellen"

  Kampen om kundene er stor, og det gjelder å vise at kunden tas på alvor. Dette gjelder også der kunden hevder bilen har mangler. Det er riktig, både kommersielt og rettslig, å ta reklamasjoner på alvor. Likevel må det advares mot å ta den gamle læresetningen om at "kunden har alltid rett" for bokstavelig.

 • Viktig informasjon fra Skatteetaten!

  Bedrifter som får fritak av merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, er pliktige til å registrere seg på skatteetaten.no.

 • Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

  Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift.

 • Produserer bedriften din farlig avfall?

  Dersom bedriften din genererer mer enn én kilo farlig avfall i året, plikter du å levere det til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere det.

 • Risikoen for strømskader øker

  Bilparken får stadig flere og flere biler med el-batterier og risikoen for strømskader øker.

 • Første kull som har gjennomført Ledertrening servicemarked er uteksaminert

  Den 8. juni ble første kull som har gjennomført NBFs ledertrening for servicemarkedsledere uteksaminert. Totalt 19 kandidater gjennomførte programmet og eksklusiv diplom er overrakt. Ledertreningen gjennomføres over tre samlinger à 1,5 dager med noen arbeidsoppgaver relatert til egen virksomhet mellom samlingene.

 • Nordisk samarbeid skade/lakk

  I de nordiske landene er likhetene større enn forskjellene innenfor området skade/lakk og hovedutfordringene er nokså ensartede. For å dele erfaringer og for å styrke hverandre har de nordiske bransjeorganisasjonene blitt enige om regelmessige møter og dialog.

 • Reparasjon av Olsen Bil biler

  NBF har erfart at mange verksteder vegrer seg for å reparere biler som kommer fra Olsen Bil etter å ha vært til sjekk som avdekker reparasjonsbehov hos Statens vegvesen. Det er viktig at disse bilene håndteres riktig hos verkstedet. Samtidig er det viktig å minne seg selv om at bileierne er uskyldige tredjeparter i denne tragiske saken og fortjener å få en sjanse til å få reparert bilen.

 • Invitasjon til å bekjempe svart og ulovlig arbeid

  Tom valgte et uautorisert og useriøst verksted. Det gikk ikke bra. Tar du sjansen på å velge et ulovlig verksted? 6 av 10 vet ikke hvordan velge et godkjent verksted. Bransjen må bidra til å opplyse flere. Derfor har vi sammen med mange andre satt sammen informasjonsmateriell og filmer som skal opplyse bileiere om hvorfor velge godkjente verksteder. Vi håper du kan bidra med å dele informasjonen.

1-10 av 183 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo