Fagavdelingen

Fagavdelingen har bred kompetanse som gjør oss i stand til å håndtere alle relevante fagområder i bilbransjen. Innenfor hvert fagområdet har NBF etablert faggrupper. Faggruppene består hovedsakelig av representanter fra våre medlemsbedrifter.

Aktuelle fagfelt

 Våre faggrupper sikrer en grundig behandling av bransjesaker. Det er i dag etablert følgende faggrupper:

  • Nyttekjøretøygruppen
  • Faggruppe bilsalg (og digitalisering)
  • Faggruppe skade/lakk, politisk/økonomisk gruppe
  • Faggruppe HMS
Verktøy
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring