HMS

NBF innehar bred kompetanse innen HMS. NBFs arbeid innen helse, miljø og sikkerhet er forankret i bransjen gjennom Faggruppe HMS. Det er også et tett samarbeid med andre bransjer via felles HMS-nettverk i NHO, og dette felleskapet bidrar til utvikling av materiell som er nyttig for alle bransjer.

NBF tilbyr generell og bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål.

Du finner veiledninger, aktuelle skjemaer, maler og artikler i Kunnskapsbasen

Sikkerhet
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring