Lederstøtte

Å være leder eller mellomleder er krevende, og til tider kan det være ensomt. I moderne bilbedrifter er det ikke slik at du sitter med et korps av rådgivere rundt deg.

Derfor har NBF rådgivingstjenester innen juridiske og bransje spørsmål, i tillegg arrangeres møteplasser for ledere i bilbransjen.
NBF tilbyr et Lederutviklingsprogrammet for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Les mer om NBFs Lederutviklingsprogram og kurs for ledere. Klikk her

NHO tilbyr også et stort spekter av kurs for ledere. Klikk her 

Hjelp til å finne vei
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring