Kunnskapsbasen

Kunnskapsbasen inneholder alt fra nyttige skjemaer og maler til avtaler, artikler og nyheter.

Søk

 • Tariffoppgjør 2018

  Tariffoppgjøret 2018 blir et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO skal ha hovedansvaret for årets forhandlinger. Det vil i tillegg bli en egen forhandlingsprosess mellom Norsk Industri og Fellesforbundet hvor temaet vil omhandle regler for reise, kost og losji. NBF vil være representert i NHOs forhandlingsdelegasjon.

 • Kurs i personalledelse

  Hvordan skal man gå frem når man ser at negative forhold oppstår på arbeidsplassen? Hva er de gode tiltakene for å unngå at et dårlig arbeidsmiljø oppstår? Når bør man bruke advarsler? Og hvordan skal man gjøre saksbehandlingen riktig i oppsigelsessaker? Hva er likheter og forskjeller mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler?

 • Personvernveileder

  NBF har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern.

 • Avslutning av arbeidsforhold

  Ved avslutning av et arbeidsforhold er det veldig viktig å gjøre dette på en ryddig måte, enten det gis en oppsigelse eller avskjed. NBF har laget en kort veiledning med de viktigste punktene.

 • Tariffoppgjøret 2017 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. De lokale forhandlingene innenfor alle NBFs tariffområder blir neste steg i forhandlingene.

 • Oppsigelse av ansatte i prøvetiden

  NBF har hatt henvendelser den seneste tiden vedrørende oppsigelse av ansatte i prøvetiden. Felles for noen av henvendelsene er at arbeidsgiveren har kommet sent på banen – dvs. varslet en mulig oppsigelse rett før prøvetiden har gått ut. Dette er uheldig, selv om grunnene til oppsigelse kan være saklige. I ytterste konsekvens kan en slik oppsigelse bli sett på som usaklig og bli ansett som ugyldig.

 • Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2017 (87 % regelen)

  Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 % regelen, med virkning fra 1. januar 2017.

 • Biloverenskomsten 2016-2018

  Overenkomsten er gjeldende fra og med 1. mai 2016 til og med 30. april 2018

 • Krav til aktivitetsplikt innen 8 uker for arbeidstaker som er sykmeldt – arbeidsgivers plikter

  Enkelte NHO-medlemmer har i den siste tiden fått henvendelser som gjelder arbeidsgivers refusjon av sykepenger fra NAV. Situasjonen er at NAV i noen tilfeller ikke har refundert sykepenger hvor disse er forskuttert av arbeidsgiver.

 • Skjemaer innen arbeidsrett og tariff

  NHO har utarbeidet en rekke standardskjemaer som medlemmer i NBF kan benytte seg av. Her finnes bl.a. skjema for oppsigelse, arbeidsreglement og oppsigelsesformular.

 • Avslutning av arbeidsforhold

  Her er veiledning til bruk ved avslutning av arbeidsforhold, enten ved bruk av oppsigelse eller avskjed

 • Standarddokumenter til bruk ved permittering, oppsigelse og avskjed

  NHO har utarbeidet en rekke standarddokumenter til bruk ved permittering, oppsigelse og avskjed. De fleste dokumentene er forbeholdt medlemsbedrifters bruk.

 • Reglene om permittering

  Det er viktig å sette seg inn i permitteringsreglene.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo