Søk

Kurs i personalledelse

Hvordan skal man gå frem når man ser at negative forhold oppstår på arbeidsplassen? Hva er de gode tiltakene for å unngå at et dårlig arbeidsmiljø oppstår? Når bør man bruke advarsler? Og hvordan skal man gjøre saksbehandlingen riktig i oppsigelsessaker? Hva er likheter og forskjeller mellom arbeidsavtaler og tariffavtaler?

Og – det er viktig å ha en god oppfølgingsplan for nyansatte i prøvetiden. Alt for mange bedrifter følger ikke godt nok opp nyansatte i den første perioden av ansettelsesforholdet. Gode tips og råd for oppfølging i prøvetiden vil bli gitt!

Dette er blant de mange temaene vi skal ta opp på kurset som avholdes 3. mai 2018. Sikre deg en plass og meld deg på i dag!

Mange ledere tenker heller ikke på at de kan bestemme mer enn de tror. Det er flere muligheter til å endre på stillingers lønns- og arbeidsvilkår til tross for innholdet i arbeidsavtalene. Man må bare sørge for å gå riktig frem!

Vi skal se på mange praktiske eksempler fra hverdagen i en bilbedrift. Samtidig skal vi belyse eksemplene med praksis fra domstolene.

Alle kursdeltakerne vil få en perm med mye relevant stoff. I permen har vi også lagt ved maler og huskelister.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo