Lover, regler og tariffavtaler

Det er en rekke lover og tariffavtaler som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Den mest sentrale loven er arbeidsmiljøloven (AML) med bestemmelser om alt fra arbeidstakers og arbeidsgivers plikter, via permisjonsregler, arbeidstid, diskrimineringsregler og regler om oppsigelse og avskjed med videre. Arbeidsmiljøloven er en såkalt vernelov som i stor grad skal beskytte den ansatte. Det betyr at bestemmelsene i loven som hovedregel ikke kan fravikes til ugunst for den ansatte.

Nedenfor finner du henvisning til både AML og flere andre sentrale lover som berører sentrale temaer som er aktuelle i arbeidsforhold:

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Permitteringslønnsloven

Folketrygdloven

Forskrift om dagpenger

De fleste av NBFs medlemsbedrifter er formelt bundet av en eller flere tariffavtaler. NBF har forhandlingsansvaret for Biloverenskomsten og bilselgeravtalene med Handel og Kontor og Negotia.

Nedenfor finner du henvisning til de relevante tariffavtalene for bilbransjen:

Biloverenskomsten (Fellesforbundet)

Biloverenskomsten (Parat)

Bilselgeravtalen (Handel og Kontor)

Rammeavtale for bilselgere (Negotia)

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring