Søk

Lovpålagt forsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring for arbeidsgiver som skal sikre ansatte erstatning i forbindelse med yrkesskade og yrkessykdommer.

Forsikringen dekker uførhet, invaliditet og dødsfall både som følge av arbeidsulykke og arbeidsrelatert sykdom, og gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Dekning på lovpålagt yrkesskadeforsikring er lik uansett selskap, og derfor kan du lett sammeligne priser. NHO forsikring tilbyr i tillegg til det lovpålagte også dekning for reise til og fra jobb.

Les mer om yrkesskadeforsikring.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo