Søk

NAV må endre praksis for dagpenger

NHO, Norsk Industri og LO vant Høyesterettssaken mot staten ved NAV. Praksisen for tildeling av dagpenger under permittering har vært for streng.

Dette innebærer at alle søkere som har fått avslag på søknad om dagpenger ved permittering i perioden 1. januar 2011 til 1. februar 2014 får vurdert sin søknad på nytt.

- Det er både riktig og viktig at NAV åpner for fornyet behandling. Tradisjonelt sett har arbeidstaker i all hovedsak vært sikret rett til dagpenger dersom vilkårene for permittering i Hovedavtalen er oppfylt, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Klar dom fra Høyesterett
Melsom viser til at NAV i 2011 skjerpet praksis for denne tildelingen. Dette medførte flere saker hvor det oppstod et sprik mellom NAVs vilkår og vilkårene i Hovedavtalen, sier hun.

- I mars i år slo Høyesterett fast at den nye praksisen fra NAV bygget på en uriktig forståelse av loven. Trygderetten og NAV hadde uberettiget innført et krav om at permitteringssituasjonen skulle være uforutsigbar, ekstraordinær og uventet slik at permittering grunnet alminnelig markedsrisiko ikke skulle kvalifisere til dagpenger, sier Melsom.

Ny praksis
Med bakgrunn i denne dommen i Høyesterett varsler nå NAV at alle som har fått avslag på søknad om dagpenger ved permittering i perioden 1. januar 2011 til 1. februar 2014, kan får vurdert sin sak på nytt dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • du fikk avslag på søknaden din fordi grunnen til at du ble permittert ikke var ekstraordinær, uventet eller uforutsigbar.
  • du fikk avslag på søknaden din selv om du og arbeidsgiveren din var enige om at permitteringen var nødvendig.
  • du fikk avslag på søknaden din fordi du ikke ville ta arbeid hvor som helst i landet mens du var permittert
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo