Søk

Nye garantisatser fra 1. januar 2015 (87 % regelen)

Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87 prosent regelen, med virkning fra 1. januar 2015.

Bedriftens tall skal minst utgjøre 87 % av tilsvarende gruppers gjennomsnitt i henhold til SSB-statistikken. Dersom bedriftens gjennomsnitt for gruppen fagarbeidere (eller gruppen hjelpearbeidere) er lavere enn 87 % av statistikken, skal det foretas en regulering opp til 87 %.

Dette betyr eksempelvis at hvis det er mange fagarbeidere i bedriften, er det ikke noe i veien for at én eller flere har en lønn under tallet til SSB-statistikken så lenge bedriftens gjennomsnitt er i samsvar med 87 % satsen.

Arbeidende formenn og bilteknikere skal ikke tas med ved utregningen av de gjennomsnittlige timefortjenestene i bedriften.

Fellesforbundet og NBF er blitt enige om nye garantisatsene for 2015, og se nye 87 % satsene er:

Fagarbeidere:           -Kr. 183,90 pr.time.(87%)
Hjelpearbeidere:       -Kr. 167.95 pr.time.(87%)

 

Det skal eventuelt etterbetales fra 1. januar 2015 dersom garantien slår ut.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo