NBF og BUS informasjonsmøte

 • Dato/tid: 24. apr kl. 13:00
  Sted:Førde - Scandic Sunnfjord
  Pris:Gratis
  Arrangør:NBF og BUS
 • Kontaktperson:Heidi Chr. Lund
  Tlf:926 52 464
  Påmelding

NBF og BUS har et langt og godt samarbeid bak seg og ønsker nå å invitere til informasjonsmøter og vil tilsammen besøke 19 steder i Norge før mai. Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Elverum, Fagernes, Førde, Gardermoen, Harstad, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lillehammer, Sarpsborg, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund. Møtene er gratis. Det vil komme forløpende invitasjon til hvert møte.

Tema for møtene vil være
-  Ny PKK forskrift
- GDPR- ny personvernforskrift
- HMS og Kvalitetssikring

NY PKK FORSKRIFT:
NBF gir en gjennomgang om hva som blir nytt i de nye forskriftene som gjelder fra 20. Mai 2018. Eks; personlig godkjenning av kontrollør, krav til opplæring, habilitetskrav etc.
BUS vil så vise hvordan BUS håndterer nye kontrollpunkter. Identifisering ved sending av kontroll. Bruke App, sikkerhetsinnstillinger i BUSpek2, godkjent kontrollør legges inn i BUSkvalitet2 (etter hvert automatisk sjekk mot svv om kontrollør er godkjent) Poengtere at PKK kontrollør blir en egen profesjon.

GDPR:
NBF informerer om kravene i den nye personvernforordningen som trer i kraft mai 2018 og hva man må huske på.
Hvordan er løsningene i BUS tilpasset de nye kravene om personvern. Hvordan bruke løsningene slik at man selv tilfredsstiller kravene om personvern. (Passord, bytte av passord, hvilke roller for lov til hva i bedriften). Risikovurdering i BUSkvalitet2. Kjennemerke (reg.nr.) er også personopplysninger. Person med skjult adresse kan man lokalisere ved hjelp av BUSpek2 og BUStakst2.

HMS OG KVALITETSSIKRING:
NBF orienterer om lover og forskrifter som gjelder for bransjen innen HMS.
Gjennomgang av BUSkvalitet2. Vise hvordan man tilfredsstiller HMS og kvalitetssikringskrav i BUSkvalitet2 – Hva er viktig å passe på.

DEL
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo