• Fagavdelingen

  Fagavdelingen har bred kompetanse som gjør oss i stand til å håndtere alle relevante fagområder i bilbransjen. Innenfor hvert fagområdet har NBF etablert faggrupper. Faggruppene består hovedsakelig av representanter fra våre medlemsbedrifter.

  Verktøy

  Aktuelle fagfelt

   Våre faggrupper sikrer en grundig behandling av bransjesaker. Det er i dag etablert følgende faggrupper:

  • Nyttekjøretøygruppen
  • Faggruppe bilsalg (og digitalisering)
  • Faggruppe skade/lakk, politisk/økonomisk gruppe
  • Faggruppe HMS
 • HMS

  Sikkerhet

  NBF innehar bred kompetanse innen HMS. NBFs arbeid innen helse, miljø og sikkerhet er forankret i bransjen gjennom Faggruppe HMS. Det er også et tett samarbeid med andre bransjer via felles HMS-nettverk i NHO, og dette felleskapet bidrar til utvikling av materiell som er nyttig for alle bransjer.

  NBF tilbyr generell og bransjespesifikk veiledning i HMS-spørsmål.

  Du finner veiledninger, aktuelle skjemaer, maler og artikler i Kunnskapsbasen

 • Juridisk bistand

  Juridisk

  Av og til kan juridisk bistand være nødvendig, og din bedrift kan gjennom sitt medlemskap i NBF få gratis juridisk rådgivning.

  Våre advokater er best på biljus. Vi hjelper deg med både kundesaker og personalspørsmål.

  Du finner aktuelle skjemaer, maler og artikler i Kunnskapsbasen.

 • Politikk og kommunikasjon

  Norges Bilbransjeforbund kjemper våre medlemmers og vår bransjes felles kamper. NBF jobber på alle nivåer og mot alle aktører som påvirker bilbransjens rammebetingelser.

  Politikk

  Vi har dialog med alle sentrale myndigheter, og vi jobber tett opp mot bransjer som samarbeider eller er nærliggende til bilbransjen.

  Du finner aktuelle skjemaer, maler og artikler i Kunnskapsbasen.

 • Medlemsservice

  Spar penger

  Har du spørsmål angående ditt medlemskap tar du kontakt med oss. I tillegg hjelper vi deg gjerne med bestilling av serviceartikler og publikasjoner.

  Våre medlemmer får kontinuerlig den oppfølgingen og hjelpen de måtte trenge. Er du usikker på noe, ta kontakt!

 • Lederstøtte

  Hjelp til å finne vei

  Å være leder eller mellomleder er krevende, og til tider kan det være ensomt. I moderne bilbedrifter er det ikke slik at du sitter med et korps av rådgivere rundt deg.

  Derfor har NBF rådgivingstjenester innen juridiske og bransje spørsmål, i tillegg arrangeres møteplasser for ledere i bilbransjen.
  NBF tilbyr et Lederutviklingsprogrammet for ledere på ulike nivåer innenfor servicemarkedet, som både forbereder og oppgraderer lederne slik at de står bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

  Les mer om NBFs Lederutviklingsprogram og kurs for ledere. Klikk her

  NHO tilbyr også et stort spekter av kurs for ledere. Klikk her 

 • Utdanning og rekruttering

  Bilfag

  En av de største utfordringene for norsk bilbransje er å sikre at det finnes nok fagarbeidere til å fylle bransjens behov for arbeidskraft.

  Synliggjøring av bransjen som spennende og fremtidsrettet er et viktig virkemiddel for å rekruttere flere gode elever til bilfagene. NBF jobber på flere felt for å få til dette. Du finner mer informasjon på www.bilfag.no

   

   

 • Våre ansatte

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring