Miljø og Avfall

Det er særlig områdene energi, farlig avfall, kjemikaliehåndtering og utslipp som er viktige fokusområder for bilbedrifter.

Det er en rekke lover og forkrifter som regulerer HMS-arbeidet i bilbranjen. Hvordan kan en del av disse lovkravene tilfredstilles?

Innenfor alle fagområder jobber vi tett med myndighetene for å påvirke rammevilkårene til bransjen, og for å enes om gode standarder for bransjen.

NBF har en rekke verktøy tilgjengelig for å forenkle HMS-arbeidet. Du finner aktuelle skjemaer, maler og artikler i Kunnskapsbasen.

 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring