Søk

BUS AS

NBF samarbeider med BUS AS (Bilforhandlernes Utviklings Senter) om å tilby våre medlemmer gode programmer for blant annet kvalitetssikring, takst og HMS.

NBF og BUS samarbeider om utvikling av:

  • HMS modulen som også omfatter Miljøfyrtårn
  • En bransjestandard for taksering av tyngre kjøretøy. Dette gjøres sammen med flere aktører i bransjen.

Alle NBF medlemmer får muligheten til å profilere medlemskapet i NBF på PKK sedler og takster.

NBFs medlemmer får redusert pris på bruk av HMS- og miljømodul.

Kontakt BUS AS, telefon: 67 57 52 52 eller e-post: firmapost@bus.no

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo