Søk

CarWEB

NBF har inngått avtale med Sentinel Software, og Bilforlaget,som sikrer utvidet rabatt til de av forbundets medlemsbedrifter som har gjeldende versjoner av CarWEB.

Løpende rabatt til alle NBF-forhandlere som anskaffer eller har gjeldende versjon av CarWEB:

NBF-minsterabatt på 10% på månedsabonnementet i CarWEB.

Forhandlergrupper som allerede har inngått konkrete bestillings-/volumavtaler, og som allerede har en volumrabatt på 10% eller mer, tilbys i tillegg en nettorabatt på 3%.


Kontaktpersoner:
Sentinel:
(Primærkontakt, informasjon om CarWeb):
Arnt Løve Furset, tlf: 73 89 48 00, faks: 73 89 48 01, e-post: support@sentinel.no
Direkte kontakt: www.edialog24.no/arnt

BilNorge.no:
Primærkontakt/BilNorgeansvarlig:
Knut Skallerud, tlf: 23 03 66 32, faks: 23 03 66 42, e-post: knut.skallerud@bilforlaget.no
Webmaster/tekniske spørsmål:
Vebjørn Lien, tlf: 23 03 66 33, faks: 23 03 66 42, e-post: vebjorn.lien@bilforlaget.no

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo