Søk

Nå skal alle deklarere farlig avfall digitalt

1. mai er datoen alle produsenter og mottak av farlig avfall må få med seg. Da kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall.

Farlig avfall

1. mai er datoen alle produsenter og mottak av farlig avfall må få med seg. Da kan man ikke lenger bruke papirskjemaene for deklarering av farlig avfall. Alle skal over på Avfallsdeklarering.no

820 av drøyt 23 000 avfallsprodusenter har begynt å ta i bruk Avfallsdeklarering.no, det nye elektroniske systemet for innrapportering av farlig avfall.  – Dette er en vinn-vinn-løsning, derfor setter vi nå en frist til 1. mai. Da må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt tjenesten i bruk, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Elektronisk deklarering vil gjøre driften billigere og enklere, og næringslivet vil spare flere millioner kroner i året. Miljødirektoratet har årlig fått inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall. Det blir det slutt på når alle går over på den elektroniske løsningen. – Vi skjønner at noen synes det er vanskelig å sette i gang med et helt nytt system. Derfor har vi utarbeidet en kortere veileder. Vi håper det kan få flere over på løsningen, sier Hambro.

Spillolje. Refusjonsberettiget spillolje skal også deklareres elektronisk, men anlegget som tar imot spillolje og søker om refusjon, må sende anmodningen på papir. Det vil komme en elektronisk løsning for spilloljerefusjonssøknad så raskt som vi rekker. Inntil den er klar må søknad om refusjon for spillolje sendes på papir som tidligere.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring