Søk

Dansk veileder om reparasjon av el- og hybridbiler

I Danmark har bransjen i samarbeid med myndighetene utarbeidet en veileder for sikker reparasjon av el- og hybridbiler. Den beskriver sikkerhetsnivå og god arbeidspraksis for slike reparasjoner.

Kompetansekrav og opplæring er i første rekke ivaretatt av leverandører og produsenter av denne type kjøretøy, men det kan likevel være noen gode råd å plukke med seg fra denne veiledningen.

Veileder om sikker reparasjon på el- og hybridbil kan lastes ned her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring