Søk

Eksplosjonsverndokument

I forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer står det at alle virksomheter hvor det kan oppstå fare gjennom eksplosiv atmosfære, skal arbeidsgiver, eller annen som er ansvarlig for virksomheten sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges.

Se forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer her.

Det skal foretas en helhetsvurdering av de særlige farer som eksplosiv atmosfære skaper ved virksomheten.

I forbindelse med risikovurderingen skal det utarbeidet et eksplosjonsverndokument som beskriver alle eksplosjonsfarer og oversikt over elektriske utstyr og hvordan de skal benyttes.

Her ser du hva et eksplosjonsverndokument skal inneholde >

Eksempel på El-sikkerhetsinstruks finner du her >

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring