Søk

ENDRING I ADR/RID

Det har vært et behov for endringer i forskriften, og til ADR/RID 2017 er det presiseringer av forskriften som har vært ute på høring og som nå er implementert i regelverket.

DSB har laget en oversikt over de viktigste endringene, artikkelen finner du her.

ADR/RID 2017 i pdf format finner du her, oversikt over endringene finnes på side 9-11.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo