Søk

Enkelt HMS-system

NHO har utviklet en enkel HMS-håndbok med skjemaer, som kan lastes ned og benyttes gratis for medlemmer

HMS-håndbok

Håndboken er laget i excell-format, og gjennomgår de viktigste rutiner, sjekklister og dokumenter en bedrift trenger for å oppfylle kravlovens krav til HMS/ internkontroll. I tillegg følger det med skjemaer for risikoanalyse og handlingsplan.

 

Håndboken og annet HMS-verktøy kan lastets ned her 

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo