Søk

Har bedriften en god avtale med en godkjent Bedriftshelsetjeneste?

Bilbransjen er pålagt å ha avtale med en godkjent bedriftshelsetjeneste. BHT skal være spesialister på sitt fagområdet men daglig leder i f. eks et bilverksted kjenner bransjens utfordringer best, derfor er det viktig å velge en BHT en kan samarbeide godt med, så begge parter blir fornøyde.

NBF og NHO har laget veiledere for bestilling av BHT. Denne kan du se her.

NBF har nylig sendt ut REFLEKTOR – NBFs forbedringsverktøy til alle daglig ledere, her spørres det blant annet om bedriften har avtale med godkjent BHT. Undersøkelsen består av 34 spørsmål for å kartlegge kvaliteten i bedriftene med påfølgende veiledninger for områder som har forbedringspotensialet. Vi tror at det kan være til stor hjelp for medlemmene å gjennomgå denne undersøkelsen. Har du spørsmål ta kontakt med Heidi Chr. Lund.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo                                 Informasjonskapsler