Søk

Medlemsfordel: Sjekk din egen kvalitet

I nærmeste fremtid vil du som NBF-medlem få muligheten til å ta i bruk NBFs helt nye medlemsfordel: REFLEKTOR. Reflektor er en elektronisk egenevaluering av kvaliteten til bedriften. Du vil også få tilgang til veiledning dersom egenevalueringen viser at det er forbedringspotensial.

Alle daglig ledere i NBFs medlemsbedrifter vil motta en e-post med en lenke til undersøkelsen fra administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen. NBF-medlemskapet skal stå for kvalitet. Medlemmene forplikter seg til et etisk regelverk, du kan lese mer om det her. Med REFLEKTOR får du hjelp til å sikre at bedriften din innehar den nødvendige kvaliteten. Samtidig vil økt kvalitet være en konkurransefordel.

Vi ønsker å gi medlemmene et verktøy for å heve kvaliteten i bedriftene. Ved å gjennomgå undersøkelsen som inneholder seks områder; Kvalitet, Kompetanse, Underleverandør, Personal, Kunde og HMS, vil man lett få oversikt over hvilke områder som bør forbedres. Daglig leder kan svare på alle spørsmålene eller sende e-posten/lenken videre til ansvarshavende for de ulike områdene. Når alle svarene er besvart, trykker du send og vil omgående få se resultatet for din bedrift og kan sammenligne med gjennomsnitt av de andre bedriftene som har besvart undersøkelsen som er tilsvarende store som dere. Du vil få tilgang på veiledning der det er forbedringspotensial.

Kvalitetsarbeid er et pågående arbeidet som bør ha høy prioritet for å hele tiden kunne forbedres slik at bedriften ikke mister konkurransekraft. 

NBF behandler alle dataene konfidensielt, bedriften som svarer har kun tilgang til egne resultater. Eksternt bruk av resultatene vil skje kun på aggregert nivå.

Vi ønsker å premiere de som er først ute og vil trekke tre premier blant de 100 første som svarer.

1. Premie er deltakelse for en person på NBFs Lederutviklingsprogram høsten 2017. verdi 13.900,-. (Datoen blir kunngjort senere.)

2. og 3. Premie er et dags-kurs for en person,som arrangeres av juridisk avdeling i Næringslivets Hus. Verdi 2950,-. Les mer om våre juridiske kurs.

REFLEKTOR - Øker kvaliteten hos hvert medlem, bransjen og vil bedre bransjens omdømme.

Har du noen spørsmål ta kontakt med Heidi Chr. Lund på heidi.lund@nbf.no, eller firmapost@nbf.no evt. på mobil 92652464.

 

FORDELER

  • Bedriften får egen kvalitetsscore
  • Kan sammenligne seg med snittscoren til andre bedrifter
  • Får oversikt over spørsmål der de ikke får toppscore
  • Tilgang til veiledning
  • Medlemmene kan se egen utvikling over tid

 

KONFIDENSIELT

  • Bedriftene som svarer har bare tilgang på egne resultater. Men kan sammenligne seg med et bransjesnitt
  • NBF har tilgang til alle bedrifters skjema
  • Alle resultater behandles konfidensielt
  • Ekstern bruk av resultater skjer kun på aggregert nivå
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo