Søk

Overflatebehandling og lakkering på metall kan skade helsa

Overflatebehandling og lakkering kan være forbundet med helserisiko. Dette fordi arbeidsoperasjonene kan innebære eksponering for isocyanater, epoxy, nanopartikler, støv og løsemidler.

Slik eksponering har en rekke dokumenterte konsekvenser som luftveislidelser som astma og bronkitt, hudeksem, kreft og løsemiddelskader.

Arbeidstilsynets innsats for å forebygge kjemisk eksponering ved overflatebehandling og lakkering:
I denne forbindelse vil Arbeidstilsynet foreta et antall tilsyn. Tilsynene starter 1. mars 2016 og gjennomføres ut året.

Arbeidstilsynet har valgt noen hovedprioriteringer for 2016. Prioriteringene er basert på en arbeidsmiljøfaglig anbefaling fra risikobildet 2015, føringer fra departementet og egen strategisk plan.

Målene for denne satsingen er:

  • Å redusere helseskadelig kjemisk eksponering ved overflatebehandling og lakkering på metall.
  • Flere virksomheter skal jobbe forebyggende for å redusere helsefarlig eksponering av kjemikalier ved overflatebehandling og lakkering på metall.

De virksomheter som vil bli prioritert er:

  • Små virksomheter med færre enn 20 ansatte.
  • Virksomheter som ikke har hatt tilsyn.

Tilsynene vil være en kontroll, men også en veiledning.

Videre vil det i regionene bli tilrettelagt for veiledning av bedriftshelsetjenesten om kartlegging og risikovurdering i små virksomheter.

Les mer om systematisk HMS arbeid og nyttige artikler hos www.arbeidstilsynet.no.

Les mer om overflatebehandling og lakkering på metall.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo