Søk

Sykefravær

Det totale sykefraværet for NHO bedrifter var i 4. kvartal 2017 på 5,7 prosent, som gir en økning på 0,6 prosent fra 4. kvartal 2017. Snitt for hele 2017 var på 5,5 prosent.

Oppdaterte sykefraværstall finnes på Arbinn.no.

Legemeldt sykefravær for bilbransjen er 4,5 %, en økning på 6,43 % sammenliknet med 4. kvartal 2016. For NHO-totalt var legemeldt sykefravær 5,0 % en økning med 1,7 % fra samme periode i 2016.

Sykefravær er kostbart og det er derfor viktig å jobbe kontinuerlig med å forbygge sykefravær.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring