Søk

Sykefravær

Det totale sykefraværet for NHO bedrifter var i 3. kvartal 2017 på 5,5 prosent, som gir en reduksjon på 0,1 prosent fra 3. kvartal 2016.

Sykefraværstall for 3. kvartal 2017 finnes på Arbinn.no.

Legemeldt sykefravær for bilbransjen er 4,3 %, en økning på 2,3 % sammenliknet med 3. kvartal 2016. For NHO-totalt var legemeldt sykefravær 4,9 % med en nedgang på 0,2 % fra samme periode i 2016.

Sykefravær er kostbart og det er derfor viktig å jobbe kontinuerlig med å forbygge sykefravær.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo
Besøksadresse:  
Middelthunsgate 27, Oslo