Søk

Veiledning for risikovurdering i skade- og lakkbransjen

Veiledningen er utarbeidet i et prosjekt for å øke kompetansen på risikovurdering for bransjen og bedriftshelsetjenesten. Veilederen er produsert i desember 2016, den bygger også på tidligere veiledninger utarbeidet av NBF. Prosjektet er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Forside av veiledning for risikovurdering

Risikovurdering og forståelse av kjemikaliebruk i skade- og lakkbransjen er nødvendig for å minimere helseskader for de som blir eksponert. Risikovurdering som foretas med elektroniske systemer tar hovedsakelig hensyn til kjemikalienes iboende egenskaper. For å få et bilde av den virkelige risiko må faktorer som ventilasjon, «spesialrom som blanderom, lakkeringskabin etc.» og verneutstyr som brukes, tas med i vurderingen. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å formidle kunnskap om denne helheten.

Erfaringer viser at mange skade- og lakkbedrifter ikke har den nødvendige kunnskap. Hensikten med denne veiledningen er å sikre et godt arbeidsmiljø slik at helseskader unngås. Veiledningen tar for seg myndighetenes krav til risikovurdering og håndtering av kjemikalier. Den bør imidlertid også brukes i bedriftens systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som grunnlag for å vurdere risiko i bedriften.

Veiledningen er utarbeidet for Norges Bilbransjeforbund av en prosjektgruppe bestående HMS ansvarlig i NBF og Bjørn G. Larsen (Alpha Consult AS) som har vært leder for prosjektet. Billakkleverandørene har bidratt med praktiske og faglige råd samt med sikkerhetsdatablader for de aktuelle produkter.

NHOs arbeidsmiljøfond har gitt økonomisk støtte til veiledningen. Veiledningen kan lastes ned her

Vedlegg til veiledningen kan lastes ned under:

Sjekkliste verkstedlokaler og utstyr

Sjekkliste personlig verneutstyr

Skjema risikovurderings prosesser

Eksemel på risikovurdering prosess

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring