Søk

Vellykket håndtering av opplæringskrav for F-gass

I 2011 ble det inngått avtale med Stiftelsen ReturGass om å håndtere ordningen med krav til opplæringsbevis for arbeid på AC-anlegg.

NBF, BIL og ABL har fra starten av samarbeidet med Stiftelsen ReturGass om å håndtere opplæringskravet på en best mulig måte for bransjen, og har sammen sittet i en faggruppe for bransjen.

Det er pr nå utstedt til sammen 11672 opplæringsbevis for arbeid på AC-anlegg i kjøretøy. Det er godkjent 35 opplæringssentre, som er godkjent for å gjennomføre opplæring som kvalifiserer til opplæringsbevis. Blant disse er flere opplæringskontorer. Klikk her for mer informasjon om opplæringssentrene.

Fagstyret forventer nå at de fleste som har behov for et slikt opplæringsbevis har fått gjennomført denne opplæringen, men det utdannes stadig nye mennesker til bransjen, og det forventes et behov for ca 1000 nye pr år.

Samarbeidet mellom Stiftelsen ReturGass og bilbransjen, representert ved ABL, BIL og NBF, har fungert strålende. Utfordringer knyttet til etablering og drift av en ordning med opplæringskrav har vært håndtert svært godt av Stiftelsen ReturGass. " Vi har nesten ikke mottatt noen klager på vår håndtering av dette kravet, sier administrerende direktør Lisbeth Solgaard i Stiftelsen ReturGass. Samarbeidet med bransjen har også fungert svært godt."

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring