Søk

Bedrifter må ta tak i personvern

25. mai 2018 kommer en helt ny lov om personvernopplysninger. Den loven vil kreve endringer hos deg. Det er snakk om innføring av ny personvernforordning (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier – alle er viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

NHO og NBF har utarbeidet informasjon og verktøy for bedriftene for å gjøre det enklere å møte den nye loven på en profesjonell måte.

Her er en samleside med informasjon og verktøy for hele næringslivet.

NBF har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern. Den finner du her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring