Søk

Begrensninger i ansvarsforsikring for bilforhandler og verksted

Bilforhandler og verkstedets ansvarsforsikring (tabbeforsikring) dekker ikke skader på selve leveransen eller arbeidet.

Dette fremgår av ansvarsforsikringens standardvilkår som de fleste forsikringsselskapene benytter.

Med "leveransen" menes eksempelvis den avtalte verkstedjobben eller bilen som sådan ved salg.

Eksempel:

En kunde bestilte ny bil av forhandler og ønsket den levert med motorvarmer. Forhandler monterte motorvarmer i henhold til bestilling. Bilen ble så levert til kunden. 1 uke senere brant bilen og ble totalskadet. Årsaken til brannen viste seg å være feil montering av motorvarmer.

Forhandlers krav om dekning under ansvarsforsikringen ble avvist av forsikringsselskapet. Selskapet viste til vilkårene der det er inntatt en bestemmelse som unntar "ansvar for skade på sikredes leveranse, arbeid eller entreprise, når skaden voldes før endelig overlevering eller skyldes feil eller mangel som forelå ved overlevering."

Her hadde kunden bestilt bilen med motorvarmer. Altså en del av "leveransen", (bilen som sådan) og derved i sin helhet unntatt fra dekning under ansvarsforsikringen.

Dersom kunden ikke hadde bestilt bilen med motorvarmer, men hadde kommet tilbake senere og bedt om ettermontering, ville ansvarsforsikringen dekket følgeskaden av den feil monterte motorvarmeren,- altså hele bilen minus den feil monterte motorvarmeren. Dette har sin forklaring i at monteringen av motorvarmeren i dette tilfellet i seg selv er et verkstedoppdrag som står på egne ben og dermed utgjør "leveransen" eller "arbeidet". Skaden på resten av bilen vil da vært en følgeskade av feil på "leveranse" eller "arbeidet".

Skaden på selve leveransen eller den aktuelle verkstedjobben (arbeidet) er i disse tilfellene altså å betrakte som feil eller mangler som reguleres av egne reklamasjonsregler i kjøpsretten eller håndtverkertjenesteloven. Slike tilfeller gir altså ikke dekning gjennom ansvarsforsikringen, mens følgeskaden dekkes.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring