Nyhetsarkiv

 • mann som holder frem bilnøkler. Foto: Pixabay.com

  Husk å vurdere om kunden har reklamert i tide!

  Når kunder fremmer mangelskrav, enten etter et bilkjøp eller etter utført verkstedtjeneste, må du selvsagt vurdere om kundens krav er berettiget. Da er det mange som starter med å vurdere detaljene i saken, uten å i det hele tatt vurdere om kunden faktisk har reklamert i tide

 • Mann som holder frem en bilnøkkel. Foto: Pixabay.com

  Ugreie samle-reklamasjoner

  Med jevne mellomrom får vi spørsmål om hvordan forhandlere skal forholde seg til samle-reklamasjoner fra forbrukerkunder, der kunden reklamerer over diverse mangler oppdaget gjennom en lengre periode. Noen av de anførte manglene er kanskje utbedret allerede, uten at forhandleren har hørt om saken før i ettertid. Slike samle-reklamasjoner er problematiske av flere grunner.

 • bildet viser en hånd med bilnøkler

  Hvilke plikter har en forbruker som vil reklamere på et bilkjøp?

  Det snakkes ofte om hvilke rettigheter forbrukeren har etter forbrukerkjøpsloven og tilsvarende hvilke plikter den næringsdrivende selgeren har. Men pålegger loven forbrukeren noen plikter i forbindelse med reklamasjon på et bilkjøp?

 • Tariffoppgjøret 2018 – Viktig å huske på ved lokale forhandlinger

  LO har tidligere vedtatt tariffoppgjøret etter at de samordnede forhandlingene med NHO ble avsluttet. Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør.

 • Bedrifter må ta tak i personvern

  25. mai 2018 kommer en helt ny lov om personvernopplysninger. Den loven vil kreve endringer hos deg. Det er snakk om innføring av ny personvernforordning (GDPR), innføring av kontrolltiltak og ansattes bruk av data, utstyr og sosiale medier – alle er viktige områder som krever bevisst håndtering fra bedriften.

 • Når bileier ikke vil betale for utført reparasjon - fordi han ikke selv har bestilt verkstedsoppdraget

  Denne problemstillingen er ikke så upraktisk. Bileiers samboer bestiller oppdraget utført, forholdet tar slutt og bilens registrerte eier krever bilen utlevert uten å betale for utført arbeid. Her er mange verksted usikre på hvordan situasjonen skal håndteres.

 • Opplys om tidligere bruk

  Ved forbrukerkjøp har selger opplysningsplikt om forhold ved bruktbilen og dens bruk. Det kan være vanskelig å vite hvilke opplysninger selger plikter å gi. Utgangspunktet er at alle opplysninger som kan ha betydning for forbrukerens beslutning av om bilen skal kjøpes og til hvilken pris er relevante.

 • #metoo: Trakassering i arbeidsforhold

  Seksuell trakassering kan skje overalt, også i bilbransjen. Bilbransjen er mannstung og har tradisjonelt vært preget av en "tøff" omgangstone, selv om arbeidsmiljøet i de aller fleste bedriftene er svært bra. NBFs arbeidsrettsadvokater er kjent med noen få saker der seksuell trakassering har vært et tema. Det er flere regler i lovverket som omhandler trakassering av ansatte. Det er i tillegg kommet nye bestemmelser om varsling av kritikkverdige forhold i bedriften. NBF vil derfor informere kort om reglene knyttet til trakassering.

 • Når leasingbilen tilbakeleveres med mangelfull servicehistorikk - Hva da?

  Leietaker skal sørge for vedlikehold og service på bilen han leaser. Hvilke konsekvenser får det at leietaker misligholder denne plikten? Hvordan beregner man påkost for mangelfull service?

 • Personvernveileder

  NBF har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over de viktigste pliktene den enkelte bedrift må overholde når det gjelder personvern.

1-10 av 20 artikler
Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring