Søk

Tariffoppgjør 2018

Tariffoppgjøret 2018 blir et såkalt samordnet oppgjør. Det betyr at LO og NHO skal ha hovedansvaret for årets forhandlinger. Det vil i tillegg bli en egen forhandlingsprosess mellom Norsk Industri og Fellesforbundet hvor temaet vil omhandle regler for reise, kost og losji. NBF vil være representert i NHOs forhandlingsdelegasjon.

Forhandlingene starter formelt mandag 12. mars.

I løpet av den første forhandlingsperioden skal også NBF og Fellesforbundet møtes i det som kalles en forbundsvis sløyfe. I det møtet vil partene forsøke å finne løsninger på bransjemessige forhold knyttet til Biloverenskomsten. Det vil også bli en tilsvarende runde med Handel og Kontor innenfor bilselgerområdet. Disse forhandlingsrundene vil bli avsluttet før LO og NHO igjen fortsetter forhandlingene.

En eventuell meklingsperiode vil begynne før påske. Sluttfasen av meklingen vil begynne etter påske. Fristen for å få oppgjøret i havn vil være natt til 8. april.

Du kan lese mer om oppgjøret her.

Postadresse: Fakturaadresse:
Postboks 5486 Norges Bilbransjeforbund
Majorstuen, 0305 Oslo NHO SP SCANNING
Tlf: +47 22 54 21 00 PB 5250 Majorstuen
firmapost@nbf.no 0303 Oslo

Besøksadresse:
Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til org.nr 984 469 403

Middelthunsgate 27, Oslo            

Informasjonskapsler       Personvernerklæring